W dniu 12.06.2023 r. została podpisana umowa na Budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej. Roboty budowlane polegać będą na rozbudowie istniejącej sali GOK wraz z przebudową holu i sanitariatów. Projekt przewiduje również budowę zewnętrznej sceny z zapleczem technicznym, garderobami i sanitariatami, utwardzenie terenu oraz budowę drogi pożarowej. Całość zadania realizowana będzie przez okres 13 miesięcy.