Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

Aktualności
W dniu 28.10.2022 r. została podpisana umowa z Gminą Istebna na roboty budowlane związane z kompleksową przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W zakres prac wchodzą roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym oraz kanalizacją deszczową, roboty branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przyłączami oraz roboty branży sanitarnej, w tym kanalizacji ściekowej, instalacji wodociągowej (ciepła i zimna woda), wentylacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z przyłączami.
Read More

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – OPACTWO ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH

Aktualności
W dniu 26.09.2022 r. została podpisana umowa z Opactwem Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu. Budynek po wykończeniu będzie pełnił funkcję muzealną, a ponadto będzie w nim znajdowała się biblioteka, archiwum, czytelnia oraz sale edukacyjno-kulturalne. Na uwagę zasługuje fakt, że inwestycja prowadzona jest przy najstarszym klasztorze benedyktynek w Polsce, a sam  zespół kościoła i klasztoru wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-8, nowy nr A-251/M, decyzja z dnia 04.04.1968.
Read More

Roboty termomodernizacyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznegi im. Św. Jadwigi w Opolu

Aktualności
1 września 2022 została podpisana umowa z Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu na termomodernizację budynku głównego. Projekt przewiduje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki zewnętrznej, montaż rolet zewnętrznych, zabezpieczenie IV i V kondygnacji poprzez montaż blachy perforowanej oraz szereg prac wykończeniowych. Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie przez co Wykonawca musi zapewnić ciągłość funkcjonowania szpitala przez cały okres realizacji.
Read More

BUDOWA HALI

Aktualności
Od kwietnia 2022 realizujemy roboty budowlane związane z budową nowej hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów dla spółki BESKID ŻYWIEC. Zakres prac obejmuje między innymi wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i sanitarnej, roboty wykończeniowe, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, alarmowych i systemu sygnalizacji pożaru, zewnętrzne sieci sanitarne. Ponadto obiekt wyposażony będzie w nowoczesną instalację samoczynnego oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru oraz instalację dezodoryzacji, która ma spełniać normy BAT.  Inwestycja jest realizowana z zapewnieniem najwyższych standardów środowiskowych.
Read More

ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE – POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Aktualności
Od lipca 2021 r. spółka prowadzi prace remontowo - budowlane na obiektach Politechniki Krakowskiej związane z przebudową budynków dydaktycznych oraz dostosowaniem do wymagań p.poż. wraz z  modernizacją sygnalizacji pożaru budynków CZ-B (17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) Wydziału Mechanicznego przy Al. Jana Pawła II. Jednocześnie w ramach odrębnego kontraktu prowadzone są prace polegające na remoncie pomieszczeń Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej w ramach projektu NSMET Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej. W marcu 2022 r. została również podpisana umowa na wykonanie robót związanych z wykonaniem wydzielenia pożarowego i oddymiania głównej klatki schodowej w budynku W-3 (10-21) oraz przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 z uwzględnieniem wymogów p.poż i potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Warszawskiej 24.
Read More

Kompleksowy remont szkoły

Aktualności
W dniu 16.11.2021 r. spółka podpisała umowę na kompleksowy remont szkoły w Jaworznie. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe wraz z niezbędną przebudową budynku i przynależnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w ramach naprawy uszkodzeń spowodowanych ruchem Zakładu Górniczego. Termin realizacji Zamówienia - 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Read More

Budowa Nowego Centrum Wody

Aktualności
Z radością informujemy, że firma MODULAR została Generalnym Wykonawcą budowy nowego Centrum Wody na terenie Zakładu w Jeleśni. Zakres robót będzie obejmował kompleksowe wykonanie budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu. Przewidywany termin zakończenia robót - 15.03.2022 r.
Read More

Roboty budowlane w budynku DS-4 przy ul. Skarżyńskiego 9

Aktualności
W dniu 17.08.2021 r. podpisana została umowa na roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej. Zakres robót będzie obejmował w szczególności przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na apartamenty i pomieszczenia biurowe, budowę instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz kompleksowy remont korytarzy i kuchni.
Read More

Podpisanie umowy z Politechniką Krakowską

Aktualności
W dniu 16.07.2021 r. firma MODULAR podpisała kolejną umowę z Politechniką Krakowską na zadanie dotyczące dostosowania budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II w Krakowie.
Read More