Siedziba i adres rozliczeniowy

Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR Sp. z o.o.
os. Parkowe 3/30
34-300 Żywiec

NIP: 868-194-90-56
REGON: 121459561
KRS: 0000378101 (Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VII wydz. Gospodarczy)
NUMER BDO: 000154438

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

Numer konta bankowego

Bank Pekao S.A.
02 1240 5208 1111 0010 3850 8449
Bank PKO BP S.A.
88 1020 1390 0000 6502 0557 3409


Adres do korespondencji

Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR Sp. z o.o.
ul. Leśnianka 73 / V piętro
34-300 Żywiec

Biuro:
tel: +48 (33) 861 42 54
fax: +48 (33) 861 42 54
e-mail: biuro@modular.net.pl

Dział księgowo-płacowy:
Główna Księgowa:
Sylwia Sufa – Rajska
tel: +48 666 857 881
e-mail: sufarajska@modular.net.pl

Specjalista ds. Administracyjno – Księgowych:
Jessica Masiak

tel. +48 (33) 861 42 54
e – mail: ksiegowosc@modular.net.pl


Dział przygotowania inwestycji

Jacek Wolny
tel: +48 728 346 103
e-mail: jwolny@modular.net.pl

Anna Link
tel: +48 517 949 756
e-mail: alink@modular.net.pl

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dniem 25.05.2018 r. Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR Sp. z o.o. z siedzibą w 34-300 Żywiec, os. Parkowe 3/30 wdrożyło regulacje wynikające z powyższego rozporządzenia dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie