W dniu 27.01.2023 r. nasza spółka podpisała umowę  dotyczącą przebudowy budynku podstacji trakcyjnej. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie nowych stanowisk dławików kompensacyjnych wraz ze ścianami ppoż., wykonanie stanowisk transformatorów, dostawę i montaż konstrukcji stalowych, wykonanie zbiornika odparowującego, budowę nowego układu dróg wewnętrznych i chodników, utwardzenie terenu, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z niwelacją oraz zazielenieniem oraz wykonaniem nowego ogrodzenia.