W dniu 26.09.2022 r. została podpisana umowa z Opactwem Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu. Budynek po wykończeniu będzie pełnił funkcję muzealną, a ponadto będzie w nim znajdowała się biblioteka, archiwum, czytelnia oraz sale edukacyjno-kulturalne.

Na uwagę zasługuje fakt, że inwestycja prowadzona jest przy najstarszym klasztorze benedyktynek w Polsce, a sam  zespół kościoła i klasztoru wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-8, nowy nr A-251/M, decyzja z dnia 04.04.1968.