W dniu 17.08.2021 r. podpisana została umowa na roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej. Zakres robót będzie obejmował w szczególności przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na apartamenty i pomieszczenia biurowe, budowę instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz kompleksowy remont korytarzy i kuchni.