W sierpniu 2022 r. została podpisana kolejna umowa z Politechniką Krakowską na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w budynku DS-4. Remont obejmuje m.in. korytarze i pomieszczenia na I i II piętrze, remont i wyposażenie kuchni, przebudowę pralni oraz przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na apartamenty.