Zadanie obejmuje przebudowę budynku dydaktycznego CZ-D w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. oraz adaptacją pomieszczeń dla potrzeb WIMiF. W ramach zadania przewidziano kompleksowy remont budynku wraz z wymianą instalacji wod-kan., elektrycznych i LAN wraz z  dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń aktywnych. Ponadto  w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowej instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz oddymiania klatek schodowych.