Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 polegająca na przebudowie konstrukcji dachu, wymianie poszycia dachowego, dostosowaniu budynków do wymogów ppoż. wraz z kompleksowym remontem pomieszczeń, wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych.