Kompleksowy remont szkoły

Aktualności
W dniu 16.11.2021 r. spółka podpisała umowę na kompleksowy remont szkoły w Jaworznie. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe wraz z niezbędną przebudową budynku i przynależnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w ramach naprawy uszkodzeń spowodowanych ruchem Zakładu Górniczego. Termin realizacji Zamówienia - 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Read More

Budowa Nowego Centrum Wody

Aktualności
Z radością informujemy, że firma MODULAR została Generalnym Wykonawcą budowy nowego Centrum Wody na terenie Zakładu w Jeleśni. Zakres robót będzie obejmował kompleksowe wykonanie budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu. Przewidywany termin zakończenia robót - 15.03.2022 r.
Read More

Roboty budowlane w budynku DS-4 przy ul. Skarżyńskiego 9

Aktualności
W dniu 17.08.2021 r. podpisana została umowa na roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej. Zakres robót będzie obejmował w szczególności przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na apartamenty i pomieszczenia biurowe, budowę instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz kompleksowy remont korytarzy i kuchni.
Read More

Podpisanie umowy z Politechniką Krakowską

Aktualności
W dniu 16.07.2021 r. firma MODULAR podpisała kolejną umowę z Politechniką Krakowską na zadanie dotyczące dostosowania budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II w Krakowie.
Read More

Podpisanie umowy na roboty budowlane przy oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie

Aktualności
W dniu 3.07 br. została podpisana umowa z Gminą Istebna na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Zakres robót będzie obejmował także budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych w tym budowę żelbetowego reaktora biologicznego, wiaty dla kontenera skratek,  placów manewrowych, chodnika i niezbędnych instalacji, sieci i przyłączy sanitarnych oraz elektrycznych.
Read More

Umowa z Politechniką Krakowską

Aktualności
W dniu 22.01.2020 r. została podpisana umowa na Przebudowę budynków dydaktycznych z wymianą ścian osłonowych, ociepleniem stropodachów i ścian oraz przebudową i budową instalacji wewnętrznych w budynkach CZ-J (17-51) i CZ-K (17-45), Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego, Laboratoria J i K, Al. Jana Pawła II 37, Kraków".
Read More