Podpisanie umowy na roboty budowlane przy oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie

Aktualności
W dniu 3.07 br. została podpisana umowa z Gminą Istebna na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Zakres robót będzie obejmował także budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych w tym budowę żelbetowego reaktora biologicznego, wiaty dla kontenera skratek,  placów manewrowych, chodnika i niezbędnych instalacji, sieci i przyłączy sanitarnych oraz elektrycznych.
Read More

Umowa z Politechniką Krakowską

Aktualności
W dniu 22.01.2020 r. została podpisana umowa na Przebudowę budynków dydaktycznych z wymianą ścian osłonowych, ociepleniem stropodachów i ścian oraz przebudową i budową instalacji wewnętrznych w budynkach CZ-J (17-51) i CZ-K (17-45), Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego, Laboratoria J i K, Al. Jana Pawła II 37, Kraków".
Read More