1 września 2022 została podpisana umowa z Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu na termomodernizację budynku głównego. Projekt przewiduje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki zewnętrznej, montaż rolet zewnętrznych, zabezpieczenie IV i V kondygnacji poprzez montaż blachy perforowanej oraz szereg prac wykończeniowych. Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie przez co Wykonawca musi zapewnić ciągłość funkcjonowania szpitala przez cały okres realizacji.