Od lipca 2021 r. spółka prowadzi prace remontowo – budowlane na obiektach Politechniki Krakowskiej związane z przebudową budynków dydaktycznych oraz dostosowaniem do wymagań p.poż. wraz z  modernizacją sygnalizacji pożaru budynków CZ-B (17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) Wydziału Mechanicznego przy Al. Jana Pawła II.

Jednocześnie w ramach odrębnego kontraktu prowadzone są prace polegające na remoncie pomieszczeń Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej w ramach projektu NSMET Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej.

W marcu 2022 r. została również podpisana umowa na wykonanie robót związanych z wykonaniem wydzielenia pożarowego i oddymiania głównej klatki schodowej w budynku W-3 (10-21) oraz przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 z uwzględnieniem wymogów p.poż i potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Warszawskiej 24.