W dniu 28.10.2022 r. została podpisana umowa z Gminą Istebna na roboty budowlane związane z kompleksową przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W zakres prac wchodzą roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym oraz kanalizacją deszczową, roboty branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przyłączami oraz roboty branży sanitarnej, w tym kanalizacji ściekowej, instalacji wodociągowej (ciepła i zimna woda), wentylacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z przyłączami.