W dniu 16.07.2021 r. firma MODULAR podpisała kolejną umowę z Politechniką Krakowską na zadanie dotyczące dostosowania budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II w Krakowie.