W dniu 16.11.2021 r. spółka podpisała umowę na kompleksowy remont szkoły w Jaworznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe wraz z niezbędną
przebudową budynku i przynależnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w ramach naprawy uszkodzeń spowodowanych ruchem Zakładu Górniczego.
Termin realizacji Zamówienia – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy