Z radością informujemy, że firma MODULAR została Generalnym Wykonawcą budowy nowego Centrum Wody na terenie Zakładu w Jeleśni.

Zakres robót będzie obejmował kompleksowe wykonanie budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Przewidywany termin zakończenia robót – 15.03.2022 r.