Od kwietnia 2022 realizujemy roboty budowlane związane z budową nowej hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów dla spółki BESKID ŻYWIEC.

Zakres prac obejmuje między innymi wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i sanitarnej, roboty wykończeniowe, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, alarmowych i systemu sygnalizacji pożaru, zewnętrzne sieci sanitarne. Ponadto obiekt wyposażony będzie w nowoczesną instalację samoczynnego oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru oraz instalację dezodoryzacji, która ma spełniać normy BAT.

 Inwestycja jest realizowana z zapewnieniem najwyższych standardów środowiskowych.